Menu

ArtCurator.io on alusta jolla kerätään teosehdotuksia ja ilmoittautumisia näyttelyihin, projekteihin ja tapahtumiin. Se yhdistää materiaalin keräämisen ja arvioinnin työkalut samaan palveluun.

Sitä käytetään tällä hetkellä mm. taidenäyttelyiden avoimissa näyttelyhauissa, prosenttitaiteen taide/taiteilijapankkien kokoamisessa, taidekilpailuissa sekä residenssihauissa.

Täydellisen räätälöitävyytensä ansiosta ArtCurator.io:ta voi käyttää minkä tahansa materiaalin keräämiseen ja arviointiin.

Vaihe 1: Valmistelu

Alussa on tuottaja / kuraattori / taidekoordinaattori, jolla on tarve saada taideteoksia tai taiteilijoita näyttelyyn tai projektiin.


Haun järjestäjä räätälöi haluamansa hakuehdot. Hakulomakkeella voi pyytää juuri ne tiedot joita tarvitaan.

Lisäksi voi määrittää mitkä tiedoista näkyvät juryn jäsenille. Tämä mahdollistaa esim. anonyymit, nimimerkillä tapahtuvat osallistumiset.

Vaihe 2: Haku

Haku avautuu ja järjestäjä tiedottaa siitä kohderyhmilleen.

ArtCurator käsittelee saapuvat sähköiset teosehdotukset ja sulkee haun deadlinen koittaessa.


ArtCurator kerää teosehdotuksen keskitetysti, yhtenevin tiedoin.

Palvelu pitää huolen että siihen kirjautunut käyttäjä syöttää kaikki vaaditut tiedot ja että ne ovat halutussa muodossa.

Vaihe 3: Jurytus

Kun materiaali on kerätty, haun järjestäjä kutsuu yhden tai useampia kuraattoreita/juryn jäseniä arvioimaan teosehdotuksia. Kukin jäsen voi toimia missä päin maailmaa tahansa omilla tunnuksillaan.


ArtCurator sopii myös moniammattillisten työryhmien käyttöön. Palvelussa voidaan luoda erilaisia rooleja joilla käyttäjät voivat arvioida teoksia ja teosehdotuksia omin kriteerein.

Ominaisuutta voidaan hyödyntää mm. prosenttitaidehankkeissa ja isoissa rakennushankkeissa.

Vaihe 4: Raportointi

Teokset voidaan valita joko yhdellä tai useammalla arviointikierroksella. Tieto lopullisista valinnoista voidaan lähettää
heti taiteilijoille.


ArtCurator kerää arviot yhteen ja luo raportit lopputuloksista ja hakijoiden tiedoista. Teoskuvista voidaan luoda verkkogalleria tai
katalogi.

Prosenttitaidehankkeissa tiedot voidaan koota ja lähettää kaikille viiteryhmille kuten rakennuttajalle ja rakennuksen
loppukäyttäjän edustajalle.

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
artcurator@artor.io

X